Gebruiksvoorwaarden

  • You are here:
  • Home
  • Gebruiksvoorwaarden

Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De website wordt echter alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. ‘van Drie Landmeten & Maatvoering’ garandeert niet dat de inhoud van de website juist,
Actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten.

Als er op de website wordt verwezen naar producten of diensten, is dat geen aanbod voor de verkoop of levering van dat product of die dienst.

Voor zover wettelijk toegestaan sluit ‘van Drie Landmeten & Maatvoering’, waaronder mede verstaan de aan ons gelieerd bedrijf,  en werknemers, hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van de website of een andere aan de website gekoppelde site. Meer in het bijzonder zal ‘van Drie Landmeten & Maatvoering’ in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

– handelingen door u verricht, die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie;

– de onmogelijkheid de website te gebruiken; en

– het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is.

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat ‘van Drie Landmeten & Maatvoering’ verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor deze andere sites inclusief de daarin opgenomen informatie.

.

Van Drie Maatvoering biedt u een scala aan verschillende soorten meetwerkzaamheden aan.

  • Kon. Wilhelminaweg 199
    2802 HD Gouda

  • info@vandriemaatvoering.nl
  • 085 303 52 85
  • Maandag – Vrijdag: 07:00 – 17:00 uur
  • Zaterdag- Zondag: 10:00 – 17:00 uur