Onze meetwerkzaamheden waar wij u bij kunnen helpen

NDM Meting

Deformatiemetingen geven inzicht in de omgevingsfactoren, dit inzicht is belangrijk om schade te beperken aan nieuwe en bestaande constructies in de omgeving.
Een NDM meting is een belangrijke deformatiemeting, NDM staat voor nauwkeurige deformatie meting. 

De NDM meting brengt hoogteverschillen in kaart tussen gebouwen in de omgeving van het project. Het doel van deze meting is om te kijken of panden in hoogte gaan verschillen als gevolg van de werkzaamheden ten opzichte van de nulmeting. Dit is van belang om hoogteverschillen te signaleren en hierop de werkzaamheden aan te kunnen passen. Op die manier kan schade beperkt worden en kan vertraging voorkomen worden. 

Welke projecten geven risico op hoogteverschillen?

Projecten waarbij veel voorbelasting wordt geplaatst, waarbij damwanden worden geplaatst of waarbij bemaald gaat worden hebben een verhoogd risico op hoogteverschillen. Dit soort projecten starten pas nadat deformatiemetingen, zoals een NDM meting, de situatie nauwkeuring in kaart hebben gebracht. 

Ook zijn er verschillende werkzaamheden die een verhoogd risico geven op hoogteverschillen en zetverloop in de omgeving. Dit zijn werkzaamheden zoals: 

  • Aanleggen van boorpalen 
  • Werkzaamheden die de grondwaterstand laten schommelen of verlagen, zoals bij de aanleg van tunnels
  • Uitzetten van damwanden en werkzaamheden die hoge temperaturen kunnen geven die damwanden laten ombuigen
  • Ontgraven van bouwkuipen 
  • Werkzaamheden in de buurt van slechte en/of verouderde kades en kademuren
  • Werkzaamheden die trillingen veroorzaken, denk hierbij aan bijvoorbeeld sloop werkzaamheden 

Heeft u een project waarbij een NDM meting gewenst is of heeft u vragen over risico’s op hoogteverschillen binnen uw project?

Laat ons helpen bij uw project

Van Drie Maatvoering

HERBARENERF 5

2743 HA WADDINXVEEN

085 - 3035285

INFO@VANDRIEMAATVOERING.NL

Kvk: 58645128

Btw: NL001479528B93

COPYRIGHT 2021 VAN DRIE MAATVOERING - ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN - VAN DRIE MAATVOERING IS ONDERDEEL VAN KADASTERNET

Realisatie & Onderhoud: Brand in Webdesign

chevron-down